Ve.connect
Ve.connect

PRVO INDUSTRIJSKO RJEŠENJE
ZA FISKALIZACIJU SAMOPOSLUŽNIH
UREĐAJA U HRVATSKOJ!

Ve.connect uređaj

Ve.Connect - SRCE VAŠEG APARATA

Ve.Connect jedinstven je uređaj koji omogućuje fiskalizaciju raznim vrstama samoposlužnih aparata koristeći internet. Uređaj internetu može pristupiti na više načina: GSM, WiFi ili LAN, ovisno o Vašim tehničkim mogućnostima i željama. U kombinaciji sa Ve.Net Cloud platformom, na koju se sve transakcije sa uređaja šalju, čini robusno rješenje koje zadovoljava zakonsku obvezu fiskalizacije samoposlužnih aparata. Ve.Connect uređaj podržava razne vrste samoposlužnih aparata kao što su:

Da!
Vending mašine
Da!
Snacker aparati
Da!
Samoposlužne autopraonice
Da!
Parkirni aparati
Da!
WC Rampe
Da!
Mljekomati
Da!
Jajomati
Da!
Samoposlužni usisavači
Da!
Razni samoposlužni aparati sa ili bez predkasa sa raznim vrstama žetonjera (EXEC, cc.Talk, SCI, Parallel, Multipulse, Mehaničke...).

Što je Ve.Net platforma

Ve.Net platforma jedinstveni je sustav koji omogućuje fiskalizaciju i praćenje prometa samoposlužnih aparata. Sustav se sastoji od više različitih komponenti koje čine jednu cjelinu i omogućuju jednostavnu i pouzdanu fiskalizaciju i praćenje prometa.

KOMPONENTE SUSTAVA

Ve.Connect uređaj

Ve.Connect

Elektronski sklop koji se ugrađuje između žetonjere i aparata u svaki samoposlužni aparat i omogućuje slanje transakcija putem interneta na Ve.Net Cloud.

Ve.Net Service

Ve.Net Service

Android aplikacija pomoću koje se konfigurira i pušta u pogon Ve.Connect uređaj.

Ve.Net Cloud

Ve.Net Cloud

Internet aplikacija koja omogućuje pregled i nadzor svih transakcija i ostalih podataka koji pristižu sa samoposlužnih aparata te omogućuje fiskalizaciju i pregled podataka sa mobitela ili stolnog računala bilo kada i bilo gdje.

Ve.Net Notify

Ve.Net Notify

Komponenta koja se brine da sve transakcije budu fiskalizirane na vrijeme čak i ako u trenutku zaprimanja transakcije fiskalizacija nije bila moguća te koja obavještava korisnika o prometima i statusima aparata putem e-maila ili SMS-a.

Ve.Net API

Ve.Net API

Otvorena platforma koju mogu koristiti druge aplikacije ili sustavi kako bi dobili informacije o transakcijama putem jednostavnog i dobro dokumentiranog Web API-a. Omogućuje integraciju Vašeg poslovnog sustava (ERP-a) sa transakcijama samoposlužnih aparata.

VE.NET sustav
Ve.Connect - prijavak u sustav. Ve.Connect - podaci o poslovnom subjektu. Ve.Connect - popis registriranih uređaja Ve.Connect - popis poslovnih jedinica.

MOGUĆNOSTI SUSTAVA

 • Upravljanje podacima o poslovnom subjektu, poslovnim jedinicama, naplatnim uređajima te korisnicima i njihovim pravima.
 • Fiskalizacija, pregled i export transakcija za određeno razdoblje poslovnu jedinicu ili naplatni uređaj.
 • Automatska fiskalizacija nefiskaliziranih transakcija.
 • Obavještavanje o prometima jednom dnevno te o statusima isteka certifikata i sličnih korisnih informacija.
 • Mogućnost integracije sa vašim ERP-om putem otvorenog WebAPI interface-a.
 • Upravljanje Ve.Connect uređajem na lokaciji putem Android aplikacije bez potrebe otvaranja aparata.
 • Fiskalizacija, naknadna fiskalizacija pojedinih ili svih nefiskaliziranih transakcija te stalna provjera statusa fiskalizacije transakcija.
 • Praćenje prometa po poslovnoj jedinici, poslovnom subjektu ili naplatnom uređaju.
 • Praćenje i evidencija utroška sirovine te punjenja aparata.
 • Praćenje i evidencija pražnjenja blagajne aparata.
 • Ispis računa (R1 ili običan) na Vaš pisač.
 • Korisničko sučelje dostupno 24x7 koje je prilagođeno uređaju s kojeg mu pristupate bilo to računalo, mobitel ili tablet.

RADNI PROCES

Ve.Net Cloud
registracija korisnika, prodajnih mjesta i
samoposlužnih uređaja

Na Ve.Net Cloudu se dodaje poslovni subjekt koji je obveznik fiskalizacije te se otvaraju poslovne jedinice na kojima se nalaze samoposlužni uređaji kojima se vrši naplata. Sam proces je vrlo jednostavan, brz i intuitivan te se može napraviti na bilo kojem uređaju sa internetskim pristupom kroz web preglednik.

Ve.Net API
Otvorena platforma koju mogu koristiti druge aplikacije ili sustavi kako bi dobili informacije o transakcijama putem jednostavnog i dobro dokumentiranog Web API-a.

Ve.Net Cloud - radna površina. Ve.Net Cloud - popis transakcija. Ve.Net Cloud - popis naplatnih uređaja. Ve.Net Cloud - podaci o certifikatu za fiskalizaciju.

TROŠKOVI UGRADNJE

Za korištenje Ve.Net sustava potrebno je jednokratno kupiti Ve.Connect uređaj te plaćati mjesečnu naknadu za pristup internetu, Ve.Net Cloud aplikacije i njegovih komponenti.
Jednokratan trošak po svakom aparatu prilikom kupnje Ve.Connect uređaja (u svakom samoposlužnom aparatu mora biti jedan Ve.Connect uređaj).
Troškovi
Mjesečni trošak po aparatu koji se odnosi na korištenje Ve.Net Cloud aplikacije i pratećih servisa te Internet pristup*.
*Mjesečni trošak se može umanjiti ako je dostupna WiFi ili Ethernet mreža na lokaciji ili korisnik posjeduje vlastite GSM kartice.
Troškovi
Ako želite možemo za vas ugraditi i konfigurirati uređaj na vašim lokacijama. Naplaćuje se trošak prijevoza do lokacije i ugradnja + konfiguracija.
Troškovi

DISTRIBUTERI

Vending Connection Systems d.o.o. traži distributere na području Republike Hrvatske.

NOVOSTI

VE.NET sustav u ulaznim barijerama

Ve.Connect ugrađen u ulazne barijere

Ve.Connect se od sada može ugrađivati i u ulazne barijere koje kontroliraju ulaz u određeni prostor (WC, sajam, zgrade i sl.). Ova konkretna instalacija nalazi se u gradu Fažana a instalirana je u barijeru koju distrubuira tvrtka Plava Chemina d.o.o. iz Zagreba, a Ve.Connect je ugradila ekipa iz Beltron projekta.

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect podržava mjenjačnice novca !

Ve.Connect se od sada može ugrađivati i u mjenjačnice novca koje rade na ccTalk protokolu. Podržane su Alberici (BillyOne validator novčanica) i Suzohapp EasyPro mjenjačnice koje u sebi imaju ugrađene Comestero žetonjere (NV-10, RM5 i Hopper), ali radit će i sa drugim tipovima žetonjera u koliko rade na ccTalk protokolu. Ve.Connect također podržava rad sa validatorima novčanica koji podatke šalju ccTalk BNV enkripcijom (tipično NV-10).

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect uređaji u autopraonicama

01.10.2019. Ve.Connect uređaji ugrađeni su u autopraonice. Uređaji rade preko LAN-a na 6 staza i za sada je sve kako treba. Zahvaljujemo Dejanu iz Beltron projekta na asistenciji oko ugradnje.

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect uređaji u vending mašinama

01.09.2019. Ve.Connect uređaji ugrađeni su u samoposlužne aparate za pripremu kave. Uređaji rade na EXECUTIVE i paralelnim žetonjerama a transakcije na Ve.Net Cloud šalju putem GSMa. Zahvaljujemo tvrtci Moćan d.o.o na bezrezervnoj pomoći i entuzijazmu!

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect uređaji pušteni u rad

29.07.2019. prvi Ve.Connect uređaji imali su vatreno krštenje u samoposlužnim aparatima na lokacijama u Samoboru. Instalacija i konfiguracija uređaja protekla bez problema te su prve transakcije uspješno zabilježene na Ve.Net Cloud portalu.

O NAMA

Vending Connection Systems d.o.o. osnovan je 2019. godine s ciljem razvoja IoT rješenja koja stvaraju nove vrijednosti u poslovanju naših korisnika. VCS je nastao na temeljima Softlab obrta koji je osnovan 2004. godine i od tada uspješno posluje u području razvoja poslovnog softwarea. Naša misija je razvijati IoT rješenja prema željama i potrebama naših korisnika te na taj način poboljšati produktivnost, automatizirati procese i jačati konkurentnost našim korisnicima koristeći sofisticiranu tehnologiju. Naš prvi proizvod Ve.Connect i Ve.Net Cloud platforma jedno je od prvih rješenja (ako ne i prvo) u Hrvatskoj koje omogućuje postupak fiskalizacije samoposlužnim aparatima raznih vrsta i tipova, a u funkciji je zadnjih 6 mjeseci u raznim aparatima.

Vending Connection Systems d.o.o.
Vending Connection Systems d.o.o.
Jurja Dijanića 32, 10430 Samobor
Hrvatska, EU

Korisnik inkubatora Malog tehnopolisa Samobor
OIB 64936191679
web www.vcs.hr
mail info@vcs.hr
Vending Connection Systems d.o.o.
Sva prava pridržana.